MEĐUNARODNI INSTITUT ZA RAZVITAK HRVATSKE

Skupina entuzijasta na sjednici Osnivačke skupštine održane 20.5.2010. u Zagrebu suglasila se da se Hrvatska država institucionalno i politički stvarala u teškim uvjetima agresije i promjene društvenog sustava, dodatno otežanih neusklađenošću interesa velikih sila na širem geostrateškom okružju. Politika i društvo razvijali su se zato, gledano u cjelini, kao serija postupnog rješavanja problema zadanih takvim uvjetima, a ne na osnovu neke dugoročno promišljene raščlambe čimbenika  poželjnog i održivog razvitka.

Hrvatska je i dalje suočena s velikim unutarnjim i međunarodnim izazovima, pa su politički život i državna vlast još uvijek u velikoj mjeri zaokupljeni rješavanjem relativno kratkoročnih problema. Osim toga, i globalizacijska gospodarska kretanja doživljavaju se često kao rezultat igre anonimnih tržišnih snaga, koje je, kaže se, mala zemlja prisiljena u svemu bespogovorno slijediti. Sve je to uz teške promašaje i kriminal u pretvorbi i privatizaciji i korupciju u mnogim područjima života rezultiralo određenim poremećajima koje je nužno što prije otkloniti. Stoga je nužno okupiti sve raspoložive snage kvalificiranog kadra u zemlji i inozemstvu kako bi što brže došlo do poboljšanja postojećeg stanja.

Sudionici Skupštine suglasili su se da je potrebno pomoći svima onim snagaa u društvu koje nastoje pronaći izlaz iz krize osmišljavanjem razvitka Hrvatske uz pomoć kompetentnih znanstvenika i stručnjaka, a na bazi objektivnih pokazatelja svega onoga čime Hrvatska raspolaže. Sudionici su suglasni da je to moguće postići osnivanjem  Međunarodnog instituta za razvitak Hrvatske (MIRaH) s kadrom iz Hrvatske i iseljeništva.

Rješenjem Gradskog ureda za upravu Grada Zagreba od 19.7.2010. Međunarodni institut za razvitak Hrvatske (MIRaH) stekao je svojstvo pravne osobe i upisan je pod brojem 21007779 u Republički registar udruga RH. Porezna uprava Ministarstva financija RH MIRaH-u je 2.8.2010. dodijelila OIB: 62131625874. Državni zavod za statistiku RH dodijelio je MIRaH-u 19.8.2010. Matični broj poslovnog subjekta: 2672251.

 

 


MEĐUNARODNI INSTITUT  ZA  RAZVITAK  HRVATSKE
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF CROATIA

ZAGREB, Kašinska cesta 9/III  (10 360  SESVETE)
Mob.: +385 91 9566440 (predsjednik);     Mob.: +385 98 290202 (dopredsjednik)
Mob.: +385 91 2009798 (tajnik);     Fax: +385 1 2049655
e-mail: uopredsj@mirah.hrinfo@mirah.hr WEB adresa: www.mirah.hr
Žiro račun: (uskoro)          OIB: 62131625874          Reg.br.:  21007779

Copyright © 2010 MIRaH – Međunarodni institut za razvitak Hrvatske. All rights reserved.
Supported by Link Centar. Powered by Hrvati.com.