Dr. Sc. Branimir Molak, dipl. inž., predsjednik
Tel. 01- 376-00-54 i mob. 091-9566440
e-mail: branimir.molak@gmail.com ili mirah.uopredsj@gmail.com

Diplomirao je eksperimentalnu fiziku (nuklearni smjer) na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu 1967. g. Postdiplomski studij iz područja nuklearne i atomske fizike završio je na istom fakultetu 1970. i postigao stupanj magistra znanosti. Doktorirao je iz područja naftnog rudarstva na Rudarsko geološko naftnom fakultetu u Zagrebu 1977. Bila je to prva disertacija iz razrade ležišta ugljikovodika plina u bivšoj Jugoslaviji. U svom radnom vijeku bio je zaposlen u Institutu “R.Bošković”, INA Naftaplinu (istraživanje nafte i plina), Komitetu za energetiku (nuk¬learna energetika, republički inspektor za NE Krško), Urbanističkom institutu Hrvatske (energetika u prostornom planiranju) i honorarno na fakultetima (PMF i RGN). Već godinama se zanima i za rizike i upravljanje u krizama ili izvanrednim stanjima.

Bio je na specijalizacijama iz područja istraživanja i proizvodnje, te planiranja nafte i plina, nuklearne energetike, analize rizika, nuklearne sigurnosti i planiranja za slučaj kriza u mnogim zemljama. Sve boravke financirale su znanstvene i stručne ustanove iz svijeta (SAD, Francuska, Njemačka, UN…). U 1988. i 1989. godini sudjelovao je kao od Europske zajednice pozvan ekspert (s izlaganjima) na dva najznačajnija skupa o energetici na Mediteranu (prirodni plin u Antibesu, električna energija u Rabatu) u organizaciji Mediteranskog centra za energetiku iz Sophie Antipolis (Francuska) i ECC (iz svake mediteranske zemlje po dva pozvana eksperta). U nekoliko navrata Shellov Razvojni institut nudio mu je zaposlenje. Godinu 1990. većim dijelom proveo je u arapskom svijetu radeći na razvoju proizvodnje nafte.

Osnovao je Hrvatsko društvo za prosudbu rizika i bio njegov predsjednik. U godinama 1991., 1992., 1994. 1995. i 2001. sudjelovao je (na poziv i trošak organizatora ili inozemnih znanstvenih ustanova) referatima na konferencijama Society for Risk Analysis (najznačajnija svjetska organizacija za pitanja rizika) u SAD i Njemačkoj. Nije član niti jedne političke stranke.

Do sada je objavio više od 170 znanstvenih i stručnih radova iz područja: energetike, istraživanja i proizvodnje nafte i plina, nuklearne energetike, zaštite okoliša, analize rizika, upravljanja u krizama, nuklearne fizike, organizacije i primjene znanosti i rezultata istraživanja, te nekoliko knjiga samostalno ili u suradnji (ležišta plina, upravljanje u krizama, prilozi za Hrvat¬ski nacionalni program Matice Hrvatske). Za neke od radova zainteresirali su se Shellov Razvojni institut, Američki ured za standarde, Oak Ridge NL (SAD), neki njemački instituti itd. Jedan broj njegovih tekstova iz časopisa “Nafta” zapažen je i objavljen u svjetskom pregledu znanstvenih publikacija (Chemical Abstracts).

In Memoriam

Branimir Molak

(1944. – 2012.)

Nakon kratke i teške bolesti, iznenada, u Zagrebu je u 69. godini života preminuo je naš predsjednik dr.sc. Branimir Molak.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu je 1967. godine diplomirao eksperimentalnu fiziku (nuklearni smjer). Postdiplomski studij iz područja nuklearne i atomske fizike završio je na istom fakultetu 1970. i postigao stupanj magistra znanosti. Doktorirao je iz područja naftnog rudarstva na Rudarsko geološko naftnom fakultetu u Zagrebu 1977. Bila je to prva disertacija iz razrade ležišta ugljikovodika plina u bivšoj državi. U svom radnom vijeku bio je zaposlen u Institutu “R.Bošković”, INA Naftaplinu (istraživanje nafte i plina), Komitetu za energetiku (nuklearna energetika, republički inspektor za NE Krško), Urbanističkom institutu Hrvatske (energetika u prostornom planiranju) i honorarno na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, PMF i RGN.

Od početka rata 1991. angažirao se u obrani Republike Hrvatske. Bio je posljednji ratni zapovjednik sustava obrane, zaštite i spašavanja civilnog stanovništva RH (pri MORH-u).Godine 1991. boravio je u Washingtonu, gdje je u Federal Emergency Management Agency (američko ministarstvo za izvanredna stanja) održao predavanje o ratu u Hrvatskoj i prikupio brojne informacije za uspostavu što djelotvornijeg sustava zaštite i spašavanja u Hrvatskoj, koji je bio uspostavljen za rata u Hrvatskoj. Prilikom triju boravaka u Americi za vrijeme Domovinskog rata (1991., 1992., 1994.) zauzimao se za širenje istine o agresiji na Hrvatsku (izlaganja: u UN (New York), agenciji za zaštitu okoliša EPA (Cincinnati), Baltimoreu, San Diegu, novinski članci u SAD….). Poslije u tekstovima pripremljenim za Boston, Seattle i New Orleans zalagao se uz stručne teme i za iznošenje istine o Hrvatskoj.

Bio je na brojnim specijalizacijama iz područja istraživanja i proizvodnje, te planiranja nafte i plina, nuklearne energetike, analize rizika, nuklearne sigurnosti i planiranja za slučaj kriza u mnogim zemljama. Sve boravke financirale su znanstvene i stručne ustanove iz svijeta (SAD, Francuska, Njemačka, UN…). Za svoje znanstvene projekte i stručne ili znanstvene radove nikada nije u Hrvatskoj dobio (a niti tražio) materijalnu potporu. Sudjelovao je kao od Europske zajednice pozvan ekspert (s izlaganjima) na najznačajnijim skupovima o energetici na Mediteranu (prirodni plin u Antibesu, električna energija u Rabatu) u organizaciji Mediteranskog centra za energetiku iz Sophie Antipolis (Francuska) i ECC (iz svake mediteranske zemlje po dva pozvana eksperta). U nekoliko navrata Shellov Razvojni institut nudio mu je zaposlenje. Godinu 1990. većim dijelom proveo je u arapskom svijetu radeći na razvoju proizvodnje nafte.

Osnovao je Hrvatsko društvo za prosudbu rizika i bio njegov predsjednik. U godinama 1991., 1992., 1994. 1995. i 2001. sudjelovao je (na poziv i trošak organizatora ili inozemnih znanstvenih ustanova) referatima na konferencijama Society for Risk Analysis (najznačajnija svjetska organizacija za pitanja rizika) u SAD i Njemačkoj.

Bio je vrsni znanstvenik i stručnjak u području energetike, a dulje od trideset godina bavio se upravljanjem u krizama ili izvanrednim stanjima, rizicima i zaštitom okoliša.
Objavio je više od 170 znanstvenih i stručnih radova iz područja: energetike, istraživanja i proizvodnje nafte i plina, nuklearne energetike, zaštite okoliša, analize rizika, upravljanja u krizama, nuklearne fizike, organizacije i primjene znanosti i rezultata istraživanja, te nekoliko knjiga samostalno ili u suradnji (ležišta plina, upravljanje u krizama, prilozi za Hrvatski nacionalni program Matice Hrvatske).

Kao istinski domoljub nije mogao ravnodušno promatrati svekoliko propadanje hrvatske države i društva. Stoga je na njegovu inicijativu osnovana udruga Međunarodni institut za razvitak Hrvatske (MIRaH), s kadrom iz Hrvatske i iseljeništva. Na osnivačkoj skupštini 20. svibnja 2010. godine, sudionici Skupštine suglasili su se da je potrebno pomoći svim onim snagama u društvu koje nastoje pronaći izlaz iz krize osmišljavanjem razvitka Hrvatske uz pomoć kompetentnih znanstvenika i stručnjaka, a na bazi objektivnih pokazatelja svega onoga čime Hrvatska raspolaže. U kratkom vremenskom razdoblju koje mu je ostalo na raspolaganju sudjelovao je na niz tribina i predavanja o energiji i razvitku u Hrvatskoj i svijetu. U nekoliko navrata obavijestio je predsjednika RH, te bivšu predsjednicu Vlade RH o zbivanjima u energetici koja je ključan činilac najvećeg dijela problema u Republici Hrvatskoj i izaziva najteže posljedice i još mnogo teže stanje. Njegovi pisani materijali nepresušno su vrelo istine, a njegovo neumorno djelovanje, svima nama su poticaj i obveza da se i nadalje u svakoj prilici javno zalažemo za istinu i pravdu, koje toliko silno nedostaju u jedinoj nam domovini Hrvatskoj.

Zagreb, listopad 2012. godine

Upravni odbor MIRaH

Copyright © 2010 MIRaH – Međunarodni institut za razvitak Hrvatske. All rights reserved.
Supported by Link Centar. Powered by Hrvati.com.